Predlog za preprečevanje in obvladovanje epidemije

Vse članske enote:

Trenutno je preprečevanje in nadzor epidemije pljučnice pri novem koronavirusu v kritičnem obdobju. Pod močnim vodstvom Centralnega komiteja CPC, katerega jedro je bil tovariš Xi Jinping, so se vsa območja in industrije mobilizirala na vsestranski način in se pridružila hudi bitki za preprečevanje in obvladovanje epidemij. Za temeljito izvajanje pomembnih navodil in navodil generalnega sekretarja Xi Jinpinga na sestanku Stalnega odbora Političnega urada Centralnega odbora CPC in premierja Li Keqianga na sestanku Centralne vodilne skupine za odziv na epidemijo pljučnice pri novem koronavirusu izvaja ureditve odločanja in zahteve Centralnega odbora CPC in Državnega sveta glede preprečevanja in obvladovanja epidemij ter se še naprej osredotoča na preprečevanje in obvladovanje epidemije v ogljični industriji, da zajezi širjenje epidemije, izdajo se naslednje pobude:
Prvič, izboljšati politični položaj in pripisati velik pomen preprečevanju in obvladovanju epidemij
Treba je okrepiti "štiri zavesti", okrepiti "štiri samozavesti", doseči "dve ohranitvi", izvajati ureditve odločanja in zahteve Centralnega komiteja CPC in Državnega sveta ter dosledno izvajati uvajanje preprečevanje in nadzor nad epidemijami s strani ustreznih oddelkov državnega sveta in lokalnih vlad. Da bi bili zelo odgovorni do ljudi, bomo hitro sprejeli učinkovite ukrepe, se pogovarjali o politiki, poskrbeli za splošno situacijo in bili zgled. Trenutno bomo preprečevanje in obvladovanje epidemij obravnavali kot glavno politično nalogo in v celoti podpirali lokalne vlade pri opravljanju njihovega dela ter pomagali pri preprečevanju in obvladovanju epidemije

Drugič, okrepiti vodstvo stranke in dati popolno igro avangardi in zgledni vlogi članov stranke in kadrov
Partijske organizacije v vseh enotah bi morale neomajno izvajati ureditve odločanja Centralnega komiteja CPC, držati se osredotočenosti na ljudi, izobraževati in usmerjati kadre in delavce za izvajanje zaščitnih ukrepov, dobro opraviti delo pri preprečevanju in obvladovanju epidemij ter v celoti vlogo političnega jamstva v boju proti preprečevanju in obvladovanju epidemij. Organizirajte in mobilizirajte večino članov stranke in kadrov, da bodo zgled kot pionirji pri preprečevanju in obvladovanju epidemičnih razmer ter vodijo člane in kadre stranke, da bodo v kriznih in nevarnih situacijah napredovali v prvi vrsti in se borili v ospredju. Pozorni bi morali biti na odkrivanje, pravočasno pohvalo, objavljanje in pohvalo naprednih modelov, ki so jih oblikovale partijske organizacije na vseh ravneh in večina članov in kadrov stranke pri preprečevanju in obvladovanju epidemij, ter oblikovati močno vzdušje za napredno učenje in prizadevanje biti pionirji .
Tretjič, sprejeti učinkovite ukrepe za učinkovito okrepitev preprečevanja in obvladovanja epidemičnih razmer

V ogljični industriji je veliko delovno intenzivnih procesov. Vse enote bi morale v skladu z enotno ureditvijo lokalnih vlad izboljšati svojo organizacijsko strukturo, izvajati vodstvene odgovornosti, okrepiti nadzor osebja, dobro opraviti znanstveno zaščito svojih zaposlenih in pripadnikov fronte, dobro opraviti preventivo in nadzor prezračevanja in razkuževanja v proizvodnji in obratovanju ter na delovnih mestih ter oblikovanje ciljnih varnostnih proizvodnih načrtov in načrtov za izredne razmere. Pozivajte zaposlene, naj ohranjajo dobre higienske navade, zmanjšajo mobilnost osebja in zbiranje dejavnosti ter potrebne sestanke spremenijo v spletne ali telefonske konference za preprečevanje skupinskih okužb. Zaposlene s povišano telesno temperaturo ali dihalnimi simptomi je treba opozoriti, naj pravočasno poiščejo zdravniško pomoč, pazijo na izolacijo in počitek, se izogibajo odhodom na delo z boleznimi in navzkrižno okužbo ter izvajajo preiskave in opazovanja zaposlenih, ki se vračajo na delo s hudih epidemičnih območij.
Četrtič, izboljšati komunikacijski mehanizem in vzpostaviti sistem poročanja o epidemijah

Nujno je treba pozorno spremljati napredek v epidemioloških razmerah, še izboljšati komunikacijski mehanizem, krepiti komunikacijo z lokalnimi vladami, pozorno spremljati ustrezne informacije o epidemičnih razmerah, pravočasno poročati nadrejenim enotam in obvestiti podrejenega enote in zaposleni v epidemioloških razmerah.

Petič. Predanost in pogum za izpolnitev družbene odgovornosti podjetij

Poglejte odgovornost v kritičnih trenutkih in odgovornost v kriznih časih. V kritičnem trenutku preprečevanja in obvladovanja epidemij je treba pokazati odgovornost, okrepiti občutek zavzetosti, še naprej nadaljevati lepo tradicijo "ena stranka je v težavah in vse strani jo podpirajo", v celoti izkoristiti prednosti podjetja, izvajajo različne dejavnosti, kot so pošiljanje toplega, ljubezen, doniranje denarja in materiala itd., zagotavljajo podporo območjem s hudimi epidemijami, kot je provinca Hubei, pomagajo stranki in vladi pri omejevanju širjenja epidemičnih razmer, podpirajo preprečevanje in obvladovanje epidemij deluje v skladu z zakoni urejeno in prispeva k ljubezni in moči industrije.
šest. Okrepiti usmeritve javnega mnenja in javnost ustreznih politik in ukrepov
V procesu preprečevanja in obvladovanja epidemij bi morale vse članice članice usmerjati zaposlene, da razumejo epidemične razmere, ne verjamejo v govorice, ne prenašajo govoric in prenašajo pozitivno energijo, da se zagotovi, da se zaposleni pravilno soočijo z epidemičnimi razmerami, sprejmejo znanstvene resno varujejo in odločno varujejo stabilnost celotne družbene situacije.

Vse enote članice bi morale trdno določiti koncept „življenje je bolj pomembno kot Mount Tai, odgovornost pa je preprečevanje in nadzor“, vestno izvajati posebne zahteve za preprečevanje in nadzor epidemije pljučnice pri novem koronavirusu, pomagati vladi pri izvajanju epidemije preprečevanje in nadzor delujejo na vsestranski način, krepijo zaupanje, skupaj premagujejo težave in prispevajo k odločnemu zajezitvi širjenja epidemije in zmagi v končni zmagi boja za preprečevanje in nadzor.
Cheng ', okrožno združenje za ogljik, kjer je naša družba Hexi Carbon, je za boj proti epidemiji prispevalo 100.000 RMB.


Čas objave: januar-25-2021